Khi phân bố lại dân cư ở vùng đồng bằng sẽ dẫn đến thuận lợi nào cho vùng này?

A.

Giảm ít lao động và tăng thêm việc làm.

B.

Tăng thêm nguồn lao động.

C.

Giải quyết hết việc làm.

D.

Tổ chức sản xuất và sử dụng lao động hợp lí hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tổ chức sản xuất và sử dụng lao động hợp lí hơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...