Miền nghiệm của bất phương trình img1 là

A.
B.
C.
D.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A   Trước hết, ta vẽ đường thẳng img1 Ta thấy img2 không phải là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng (không kể bờ img3) không chứa điểm img4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...