Mỗi lượt, ta gieo một con súc sắc (loại img1 mặt, cân đối) và một đồng xu (cân đối). Tính xác suất để trong img2 lượt gieo như vậy, có ít nhất một lượt gieo được kết quả con xúc sắc xuất hiện mặt img3 chấm, đồng thời đồng xu xuất hiện mặt sấp.

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Trước hết ta tính xác suất để trong một lượt gieo thứ img1 không được kết quả con xúc sắc xuất hiện mặt img2 chấm, đồng thời đồng xu xuất hiện mặt sấp. Số phần tử của không gian mẫu là img3. Số cách gieo để được kết quả con xúc sắc xuất hiện mặt img4 chấm, đồng thời đồng xu xuất hiện mặt sấp là img5. Vậy img6 . Gọi img7 là biến cố trong img8 lượt gieo có ít nhất một lượt gieo được kết quả con xúc sắc xuất hiện mặt img9 chấm, đồng thời đồng xu xuất hiện mặt sấp. Khi đó img10.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...