Một hình trụ có trục img1 chứa tâm của một mặt cầu bán kính img2, các đường tròn đáy của hình trụ đều thuộc mặt cầu trên, đường cao của hình trụ đúng bằng img3. Tính thể tích img4 của khối trụ?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1  Đường kính đáy của khối trụ img2img3. Thể tích của khối trụ img4

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.