Một hộp chứa img1 viên bi xanh và img2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên img3bi. Tính xác suất để img4bi lấy được có đủ hai màu.  

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D. Số phần tử không gian mẫu là img1. Số phần tử của biến cố lấy được img2 bi màu xanh là img3. Số phần tử của biến cố lấy được img4 bi màu đỏ là img5. Suy ra xác suất của biến cố img6bi lấy được có đủ hai màu là img7.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.