Một người Hà Lan có thể đến buôn bán tại thủ đô Pari như một người Pháp. Đó là nội dung của

A.

tự do lưu thông dịch vụ.

B.

tự do lưu thông hàng hoá.

C.

tự do di chuyển.

D.

tự do lưu thông tiền vốn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tự do di chuyển là quyền tự do đi lại, dự do cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc được bảo đảm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...