Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, có công suất 1 (W), trong mỗi giây phát ra 2,5.1019 phôtôn. Cho biết h = 6,625.10−34 (Js); c = 3.108 (m/s). Bức xạ do đèn phát ra là:

A.

Hồng ngoại.

B.

Tử ngoại.

C.

Màu tím.

D.

Màu đỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hồng ngoại.

Công suất nguồn sáng bằng tổng năng lượng các photon phát ra trong 1 giây.

Do đó: P = 1 (W) = 2,5.1019  .

Từ đó ta tính được λ = 4,9 (μm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...