Choose a word that has different stress pattern:

integration             relationship                  population              transportation

A.

integration                             

B.

relationship                             

C.

population                         

D.

transportation

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

relationship 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.