Một sóng có lan truyền với tốc độ 100 m/s, tần số 20Hz. Bước sóng là ?        

A.

5m.

B.

20m.

C.

10m.

D.

15m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bước sóng của sóng img1  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.