Một thùng bánh có 311 gói bánh thì 11 thùng bánh sẽ có bao nhiêu gói bánh?

A.

3421 gói bánh

B.

3521 gói bánh

C.

4421 gói bánh

D.

3431 gói bánh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Một thùng bánh có 311 gói bánh thì 11 thùng bánh có: $311 \times 11 = 3421$ (gói bánh) Đáp số: 3421 gói bánh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.