Một vật dao động có gia tốc biến đổi theo thời gian: a = 8cos(20t –π/2) (m/s2). Phương trình dao động của vật là ? 

A.

x = 0,02cos(20t + π/2) (cm).         

B.

x = 2cos(20t – π/2) (cm).

C.

x = 4cos(20t  + π/2) (cm).

D.

x = 2cos(20t + π/2) (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: img1  Với ω=20 rad/s; ω2A = 8m/s2 => A = 0,02m = 2cm Phương trình dao động: x = 2cos(20t – π/2 –π) cm= 2cos(20t + π/2)cm  .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...