Một vật di chuyển dọc theo một cung tròn như hình vẽ. Khi qua điểm x vectơ gia tốc của vật sẽ là vectơ nào sau đây?

                  

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Gia tốc của vật chuyển động tròn sẽ hướng vào tâm quỹ đạo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...