Mua 16 xếp giấy phải trả số tiền bằng mua 12 bút bi. Nếu mua 25 xếp giấy như thế thì phải trả nhiều hơn mua 6 bút bi như thế là 25500 đồng. Tính giá trị mỗi xếp giấy.

A.

1500 đồng

B.

2000 đồng

C.

2500 đồng

D.

3000 đồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Nếu mua 50 xếp giấy thì phải trả nhiều hơn mua 12 bút bi là: 25500 $ \times $ 2 = 51000 (đồng) Mà số tiền mua 12 bút bi bằng 16 xếp giấy, vậy mua 50 xếp giấy thì phải trả nhiều hơn mua 16 xếp giấy 51000 đồng. Giá tiền mỗi xếp giấy là: 51000 : (50 – 16) = 1500 (đồng) Đáp số: 1500 đồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.