Ngày 22/3/1955, ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện nổi bật nào?  

A.

Đảng nhân dân cách mạng Lào được thành lập.   

B.

Quân giải phóng Lào được thành lập.   

C.

Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào được triệu tập.   

D.

Mĩ thông qua chính sách viện trợ kinh tế với Lào.   

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...