Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người.

A.

Cung cấp động vật quý hiếm

B.

Thải khí CO2 giúp cây trồng khác quang hợp.

C.

Điều hòa khí hậu, chống sói mòn, ngăn chặn lũ lụt

D.

Là nơi trú ẩn của nhiều loại động vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều hòa khí hậu, chống sói mòn, ngăn chặn lũ lụt

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.