Nhận xét nào sau đây không đúng ?         

A.

A: Chất béo là este của glixerol và các axit béo.

B.

B: Hiđro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin

C.

C: Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C = C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu

D.

D: Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A. Sai, Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...