Nội dung cơ bản trong bước một của kế hoạch quân sự Nava là gì?

A.

Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam.

B.

Phòng ngự ở miền Nam, tiến công chiến lược ở miền Bắc.

C.

Tấn công chiến lược ở hai miền Nam - Bắc.

D.

Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Sgk trang 146. Cách giải: Bước thứ nhất của kế hoạch Nava là trong thu - đông năm 1953 và xuân năm 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tiến công chiến lược để bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực; xóa bỏ vùng tự do Liên khu V, đồng thời ra sức mở rộng ngụy quân, tập trung binh lực, xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh Sai lầm và chú ý: giai đoạn hai của kế hoạch Nava mới chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, nhằm giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải đàm phán theo những điều kiện có lợi cho chúng.        Đáp án đúng là A!    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.