Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch ngoài RLC nối tiếp. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát không đổi. Khi roto của máy phát quay với tốc độ n0 (vòng/phút) thì hệ số công suất tiêu thụ ở mạch ngoài cực đại. Khi roto của máy phát quay với tốt độ n1 (vòng/phút) và n2 (vòng/phút) thì hệ số công suất tiêu thụ ở mạch ngoài có cùng một giá trị. Hệ thức quan hệ giữa n0, n1, n2 là:             

A.

img1.         

B.

 img1.                

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ Suất điện động của nguồn điện: img1(do r = 0) Với f = np (n tốc độ quay của roto, p số cặp cực từ)

+ Do img2 , ta có: img3  + Dòng điện hiệu dụng qua mạch: img4  P = Pmax khi img5 có giá trị lớn nhất hay khi img6 có giá trị lớn nhất

+ Xét: img7

Để y = ymax thì mẫu số bé nhất Đặt img8 

Lấy đạo hàm mẫu số, cho bằng 0 ta được kết quả: img9 

Từ (*) và (**) ta suy ra: img10 hay img11    .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...