Xếp ngẫu nhiên img1 học sinh gồm img2 học sinh lớp img3, img4 học sinh lớp img5img6 học sinh lớp img7vào một bàn tròn (hai cách xếp được coi là giống nhau nếu cách xếp này là kết quả của cách xếp kia khi ta thực hiện phép quay bàn ở tâm một góc nào đó). Tính xác suất để không có hai học sinh bất kì cùng lớp ngồi cạnh nhau.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Xếp ngẫu nhiên img1học sinh vào một bàn tròn có img2 cách xếpimg3. Gọi img4 là biến cố xếp img5 học sinh vào một bàn tròn sao cho không có img6 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau. Xếp img7 học sinh lớp 12img8img9cách. Với mỗi cách xếp img10 học sinh lớp img11nói trên: cứ giữa mỗi hai học sinh có một khoảng trống, ta có được img12khoảng trống. Cần phải xếp img13 học sinh lớp img14img15 sao cho không có hai học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau nên có img16 cách xếp. Vậy img17. Vậy img18.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...