Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín:

(1) H2 (k) + CuO (r);                                                

(2) C (r) + KClO3 (r);

(3) Fe (r) + O2 (k);                                                

(4) Mg(r) + SO2 (K);

(5) Cl2 (k) + O2 (k);                                                

(6) K2O (r) + CO2 (k);

Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là             

A.

A. 1         

B.

B. 2        

C.

C. 3        

D.

D. 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các phản ứng xảy ra: (1), (2), (3), (4), (6)

img1(1)

img2(2)

img3(3)

img4(4)

img5(6)    

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...