Nước ta có đường biên giới trên đất liền với các nước:

A.

Trung Quốc, Lào và Campuchia.

B.

Campuchia và Trung Quốc.

C.

Lào và Campuchia.

D.

Trung Quốc và Lào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...