Ở động vật, để tạo nguyên liệu cho nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện tính trạng người ta dùng phương pháp?      

A.

Lai xa đa bội hóa.           

B.

Cấy truyền phôi.         

C.

Nhân bản vô tính.          

D.

Gây đột biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Để nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện tính trạng người ta sử dụng cấy truyền phôi.    

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.