Phát biểu nào sau đây sai?  

A.

Crom là kim loại có độ cứng lớn nhất.

B.

Đồng là kim loại dẫn điện tốt nhất.

C.

Vonfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

D.

Liti là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.