Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là img1, trong đó img2 đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:         

A.

1 cm/s.

B.

1 m/s.

C.

10 cm/s.

D.

10 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ đầu bài ta có img1 tốc độ truyền sóng trên dây là img2 .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...