Phương trình nào trong số các phương trình sau có nghiệm?  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 nên hai phương trình ở C và D vô nghiệm. Phương trình lượng giác dạng img2 có nghiệm khi img3. Đáp án A: img4 nên phương trình vô nghiệm. Đáp án B: img5 nên phương trình có nghiệm.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.