Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số img1tại điểm có hoành độ img2 là  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 là tiếp điểm của tiếp tuyến và đồ thị hàm số. Theo giả thiết: img2 Gọi img3 là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại img4. Ta có img5, img6  Phương trình tiếp tuyến cần tìm là img7   

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.