Quang hợp quyết định khoản

A. 90 - 95% năng suất của cây trồng
B. 80 - 85% năng suất của cây trồng
C. 60 - 65% năng suất của cây trồng
D. 70 - 75% năng suất của cây trồng
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.