Quốc gia nào sau đây không có đường biên giới trên đất liền với Việt Nam?

A.

Campuchia.

B.

Thái Lan.

C.

Lào.

D.

Trung Quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Thái Lan không có đường biên giới trên đất liền với Việt Nam (xem Atlat trang 4-5).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.