Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá át hoặc lá rô là:                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Cách 1. Xác suất để lấy ra được một lá rô là img1. Trong 4 lá át, có một lá át rô nên khi lấy được lá át rô nó sẽ trùng với trường hợp “lấy được lá rô”, do đó xác suất của trường hợp này là img2. Vậy xác suất cần tính là img3. Cách 2. Trong bộ bài có 13 con rô và 4 con át, nhưng có một lá át rô nên số phần tử thỏa mãn biến cố của bài toán là img4. Vậy xác suất cần tính là img5.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.