Số gồm 3 trăm triệu, 2 triệu, 5 trăm nghìn, 6 trăm và 8 đơn vị đọc là:

A.

ba trăm linh hai triệu năm trăm nghìn sáu trăm linh tám

B.

ba trăm hai mươi triệu năm trăm nghìn sáu trăm tám mươi

C.

ba trăm linh hai triệu năm trăm nghìn tám mươi

D.

ba trăm hai mươi triệu năm trăm nghìn sáu trăm linh tám

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số gồm 3 trăm triệu, 2 triệu, 5 trăm nghìn, 6 trăm và 8 đơn vị đọc là: "ba trăm linh hai triệu năm trăm nghìn sáu trăm linh tám".

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...