Số hạng không chứa img1 trong khai triển img2 là:   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  * Số hạng tổng quát trong khai triển img1 là img2 với img3, img4. * Số hạng không chứa img5 nên img6 suy ra hệ số cần tìm là img7.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.