Sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A.

         cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grat.

B.

         cuộc tấn công của các đội Cận vệ đỏ để chiếm các vị trí then chốt.

C.

         quân khởi nghĩa tân công vào cung điện Mùa Đông.

D.

         Nga hoàng Nicôlai II tuyên bố thoái vị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 11 trang 49 Cách giải: Tháng 2-1917 (theo lịch Nga), cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-to-rô-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua). Đáp án đúng là A!            

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.