Sự phân chia sinh vật trong tự nhiên thành hai giới: giới động vật và giới thực vật là của

A.

Cac Linê.

B.

Uytakơ.

C.

Hacken.

D.

Đacuyn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cac Linê.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.