Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng xoay chiều là:

A.

Chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều.

B.

Ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.

C.

Gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng diện lớn.

D.

Gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng diện lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có img1 nên ZL lớn nếu f lớn.  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...