Tập xác định của hàm số img1 là  

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Phương pháp: Hàm số y = xa với a không nguyên xác định khi . x > 0 Điều kiện xác định của hàm số img1 là x -1 > 0 hay x > 1 Vậy tập xác định: img2 .

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.