Thận có cấu tạo gồm

A.

phần vỏ, phần tủy, bể thận.

B.

phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng.

C.

phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng và các ống góp, bể thận.

D.

phần vỏ, phần tủy, bể thận và ống dẫn nước tiểu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...