Than của nước ta có nhiều loại, với trữ lượng dẫn đầu ở các nước và khu vực nào?

A.

Hơn các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan.

B.

Hơn các nước: Philippin, Xingapo.

C.

Dẫn đầu Đông nam Á.

D.

Hơn các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan và hơn các nước: Philippin, Xingapo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dẫn đầu Đông nam Á.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.