Theo bài đọc "Người con của Tây Nguyên", anh Núp được tỉnh cử đi đâu ?

A.

Đi dự Đại hội thi đua

B.

Đi học

C.

Đi chơi

D.

Đi đánh giặc

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.