Tỉ lệ kiểu hình trong di truyền trong di truyền liên kết giống với phân li độc lập trong trường hợp nào?   

A.

2 gen quy định hai tính trạng nằm cách nhau 40cM và tái tổ hợp gen cả hai bên

B.

2 gen quy định hai tính trạng nằm cách nhau ≥ 50cM và tái tổ hợp gen cả hai bên

C.

Quy định hai tính trạng nằm cách nhau 25 cM và tái tổ hợp gen một bên

D.

Quy định hai tính trạng nằm cách nhau ≥ 50 cM và tái tổ hợp gen một bên

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tỉ lệ kiểu hình trong di truyền liên kết giống với phân li độc lập khi 2 gen quy định hai tính trạng nằm cách nhau ≥ 50cM và tái tổ hợp gen cả hai bên tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.

Vậy đáp án là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...