Tích phân img1 Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:  

A.

img1 là hàm số chẵn.

B.

img1 là hàm số lẻ.

C.

img1 không liên tục trên đoạn img2

D.

Các đáp án đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1  Đổi cận img2 img3  img4 là hàm số lẻ Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.