Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số img1

A.

img1

B.

 img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1 Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang là img2 

 

Đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.