Tìm m để hàm số img1 có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu.         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta thấy: ·       Hàm số có hai cực đại và một cực tiểu khi img1  ·       Khi đó img2  ·       YCBTimg3 

 

Đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.