Tìm tìm cận đứng của đồ thị hàm số img1.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Ta có: img1  hoặc   img2. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số trên là đường thẳng: img3.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.