Tính chu vi của một hình chữ nhật biết chiều dài và chiều rộng của nó lần lượt là 6cm, 3cm.

A.

18cm

B.

20cm

C.

16cm

D.

22cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chu vi của hình chữ nhật là: $\left( {6 + 3} \right) \times 2 = 18\left( {cm} \right)$ Đáp số: 18cm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...