Tính số cách xếp img1 quyển sách Toán, img2quyển sách Lý và img3 quyển sách Hóa lên một giá sách theo từng môn.  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Các bước thực hiện: * Bước 1: Chọn vị trí cho từng môn học img1img2 cách. * Bước 2: Xếp sách Toán vào img3img4 cách. * Bước 3: Xếp sách Lý vào img5img6 cách. * Bước 4: Xếp sách Hóa vào img7img8 cách. Áp dụng quy tắc nhân ta có tổng số cách xếp là: img9 cách.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.