Trên một sợi dây hai đầu cố định có sóng dừng với M là một điểm bụng. Ngoài điểm M ra, trên dây còn có nhiều nhất 2 điểm bụng khác dao động cùng pha với M và 2 điểm bụng dao động ngược pha với M. Khoảng cách giữa điểm bụng và điểm nút cạnh nhau là 8 cm. Chiều dài của dây bằng:  

A.

96 cm.

B.

160 cm.

C.

80 cm.

D.

196 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngoài điểm M ra, trên dây còn có nhiều nhất 2 điểm bụng khác dao động cùng pha với M và 2 điểm bụng dao động ngược pha với M => Trên dây có tất cả 5 bụng song. Khoảng cách giữa điểm bụng và điểm nút cạnh nhau là 8 cm => l=32cm Lại có: img1  .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.