Trong bài thơ "Bạn đến chơi nhà", tác giả muốn mời bạn những món gì ?

A.

gà, cá, cải, cà

B.

gà, cá, cải, cà, bầu, mướp, trầu

C.

cải, cà, bầu, mướp

D.

Bầu, mướp, trầu

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.