Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho img1, img2. Đường thẳng qua MN cắt mặt phẳng (xOz) tại A. Khi đó điểm A chia đoạn thẳng MN theo tỉ số nào?                

A.

 img1

B.

2

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

HD: Ta có: img1. Đường thẳng MN qua img2 và nhận img3làm vtcp. Phương trình đường thẳng MN là: img4  Phương trình img5 Khi đó img6 img7.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.