Trong các câu sau, câu nào phải là câu ghép?

A.

Em chăm ngoan học giỏi, mọi người yêu mến.

B.

Vì chăm ngoan học giỏi, em được mọi người yêu mến.

C.

Em muốn được mọi người yêu mến nên em chăm ngoan, học giỏi.

D.

Nhờ chăm ngoan học giỏi mà em được mọi người yêu mến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trong các câu đã cho, câu số 4 không phải là câu ghép. Đây là câu đơn có 1 nòng cốt C – V. - Chủ ngữ: Em - Vị ngữ: chăm ngoan học giỏi, mọi người yêu mến.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.