Chức năng chủ yếu của đường glucôzơ là:

A.

Tham gia cấu tạo thành tế bào.                                         

B.

Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào.

C.

Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể.                                 

D.

Là thành phần của phân tử ADN.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chức năng chủ yếu của đường glucôzơ là: Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào.

Vậy đáp án đúng là B    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...